Demo

Demo large

 

Utskriftsversjonen av vurderingen er det egentlige produkt hvor vi på en enkel måte forklarer prinsippene i vurderingen. Samtlige beregningsgrunnlag vises med utførlige forklaringer.

Ved å klikke på nedenstående link kan du se en demo av FAQTUM vurderingen. Rapporten er laget på en reel bedrift – men er deretter blitt anonymiseret.

Rapporten viser omfanget og detaljeringsgraden i en standard foretaksvurdering. Vurderingen kan leveres på alle norske virksomheter.

Vis demo vurderingen


Konkurrentanalyse 
Vil du gå styrket in i neste ledelses- eller styremøte?

I disse tider kan det være vanskelig å avgjøre hvor bra selskapet egentlig går. Svaret fåes kun ved å sammenligne seg med de virksomheter man konkurerer med.

Vår konkurrentanalyse er et 36-siders dokument hvor regnskaps- og nøkkeltallene til en utvalgt virksomhet blir nøye sammenlignet med sine aller nærmeste konkurrenter

Som kunde bestemmer du selv hvilke konkurrenter din virksomhet skal sammenlignes med. Du kan velge inn til fem virksomheter – så lenge de har offentlig tilgjengelige regnskaper.

Analysen fokuserer primært på siste regnskapsår – men sammenligner også utviklingen ti år tilbake

Analysen kårer den sterkeste virksomheten innenfor disiplinene "størrelse", "best i vekst", "lønnsomhet og effektivitet" samt "konsolidering".

Med en Konkurrentanalyse under armen vil du gå styrket til neste møte i styre eller i ledergruppen

Konkurrentanalysen koster kr. 6.900 (eks mva) og kan leveres innen 48 timer 
etter bestilling

Vis demo konkurrentanalyse
Vis demo bransjeanalyse