Om nøkkeltall

I rapporten vises forskjellige nøkkeltall. Nøkkeltall er en måte å vise et økonomisk sammenheng og muligjør på den måten sammenligninger mellom selskaper av forskjellige størrelser. Det betyr med andre ord, at man ved bruk av nøkkeltall kan foreta sammenligninger og analyser, som ellers ville være uten mening.

Nettopp sammenligning av virksomheter - mot hverandre og mot bransjens gjennomsnitt - er et meget viktig verktøy for alle bedriftsledere.