Regnskapsinformasjon

Foretakets årsregnskaper er den mest vesentlige delen av det datagrunnlag vurderingen baseres på. FAQTUM har tilgang til årsregnskaper innleveret til Foretaksregisteret i Brønnøysund.

En standardvurdering tar utgangspunkt i årsregnskapene for de 10 siste årene. I tillegg lages det en prognose for de neste 7 årene. Det er fullt mulig å gjennomføre vurderinger med mindre en 10 års historiske tall - dog anbefaler vi minimum 2 årsregnskaper.

FAQTUM lager også vurderinger av virksomheter som ikke plikter å levere inn regnskap til Foretaksregisteret. Dette betyr manuell intastning av årsregnskaper levert av kunden. I tillegg kan FAQTUM utarbeide vurderinger basert på budsjettall eller en kombinasjon av budsjett- og faktiske tall