Kjøpsbetingelser

FAQTUM leverer foretaksvurderinger i PDF format pr. e-post. Vurderingen sendes direkte til bestilleren. Ønskes vurderingen utskrevet og sendt pr. post påløper kr. 95,- i ekspedisjonsgebyr og porto.

Sammen med vurderingen sendes også en faktura i PDF format. Betalingsbetingelser er 14 dager fra fakturadato.

Konfidensialitet

Hvis du ønsker å bidra med finansielle data til vurderingen – f.eks. omsetningstall, budsjettall, data som ikke fremgår av årsregnskapene (skjulte verdier) - er dette fullt mulig.

FAQTUM Norsk Foretaksvurdering A/S er underlagt taushetsplikt vedrørende kundeoplysninger. FAQTUM sine medarbeidere er alle underlagt samme taushetsplikt - dette for å beskytte våre kunder.

Taushetsplikten omfatter all informasjon overlevert av kunden i tillegg til resultater og/eller vurderinger hvor kundens egne data inngår som beregningsgrunnlag. Taushetsplikten omfatter alle data uansett hvorvidt disse er gitt muntlig, elektronisk eller skriftlig.