Verdivurdering

Spesiellt pga pris så har de fleste norske bedriftseiere ikke hatt mulighet til å få utført en profesionell verdivurdering av sin bedrift. Når muligheten dykker opp er det ofte ett spørsmål som stilles;

Hvordan kan FAQTUM fastsette verdien av min bedrift?

Vi er enige i at det kun finnes én riktig pris på en bedrift. Det er den prisen som selger og kjøper blir enige om.

Vi tilbyr en verdivurdering som gir en teoretisk og indikativ verdi. Denne vil danne et godt grunnlag i en forhandling eller presentasjon.

En verdivurdering fra FAQTUM tar utgangspunkt i de siste 10 års regnskap og lager samtidig en prognose for resultatene 7 år frem i tid.

Du kan lese mere om verdivurdering, prinsipper og anvendelsesområder her.